1974

Το βάρος στη φυσική κατάσταση - Πότε μπαίνει στις προπονήσεις ο Ρενάτο

Το βάρος στη φυσική κατάσταση - Πότε μπαίνει στις προπονήσεις ο Ρενάτο

Το βάρος στη φυσική κατάσταση - Πότε μπαίνει στις προπονήσεις ο Ρενάτο