Cookies

Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» και των εντύπων της (η Υπηρεσία) μέσω του διαδικτύου (Internet), η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε κείμενα αλλά συμπεριλαμβάνει φωτογραφίες, ηχητικά, εικόνες, γραφικά, και κάθε άλλη μορφή απεικόνισης ή μετάδοσης πληροφοριών κειμένων, δεδομένων ή στοιχείων, προστατεύεται από την Κυπριακή και Διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και από άλλες σχετικές νομοθεσίες. Με βάση την κείμενη Κυπριακή και Διεθνή νομοθεσία οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλες τις επιπρόσθετες οδηγίες που αφορούν τα Πνευματικά Δικαιώματα σε σχέση με την πιο πάνω Υπηρεσία.

Ουδείς έχει το δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, διανομής, δημοσίευσης, επίδειξης, αλλαγής, μετάδοσης ή εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας στην περίπτωση κατά την οποία θα μεταφερθεί υλικό από την Υπηρεσία για προσωπική και όχι εμπορική χρήση και τούτο υπό τους ακόλουθους όρους:

Μπορεί να μεταφερθεί ένα μόνο αντίγραφο σε αναγνώσιμη μορφή από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή/και να τυπωθεί ένα αντίγραφο, το οποίο θα περιορίζεται μόνο σε περιεχόμενο προσωπικού ενδιαφέροντος.
Χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό στη γενικότητα του παρόντος, κανένας δεν δικαιούται να διανείμει οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας μέσω οποιουδήποτε δικτύου, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών δικτύων, ούτε και να το πωλήσει ή να το προσφέρει προς πώληση.
Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας για κατασκευή οποιασδήποτε τράπεζας πληροφοριών.

Επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα:

Αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μου/ μας (Ν. 138(1)/2001) που θα περιέλθουν στις Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, αποδέχομαι ότι:

Η Εταιρεία Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ έχει δικαίωμα επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πλην των Ευαίσθητων, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της πελατειακής μας σχέσης.

Η Εταιρεία Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός αν πρόκειται για:
εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων, σύμφωνα με τον νόμο, και διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση.

Εφόσον Η Εταιρεία Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ δεν λάβει ειδική αντίθετη εντολή μου, έχει δικαίωμα χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων, πλην των Ευαίσθητων, με σκοπό την προώθηση από απόσταση των δικών της προϊόντων / υπηρεσιών ή και των προϊόντων / υπηρεσιών τρίτων συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, που έχουν προηγουμένως γνωστοποιηθεί σε εμένα.

Γνωρίζω πως σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων μου, βάσει των άρθρων 12 και 13 του Ν.138(1)/2001.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τους υφιστάμενους Πελάτες της Εταιρεία Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ, αλλά και για τους αιτούντες οποιασδήποτε υπηρεσίας, ανεξάρτητα από την αποδοχή ή μη της αίτησής τους.

Πολιτική για τα cookies

Πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων (αρχείο κειμένου) που ο ιστότοπος –όταν τον επισκέπτεται ένας χρήστης– ζητά από το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποθηκεύσει στη συσκευή σας, προκειμένου να απομνημονεύσει πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως είναι η προτίμηση γλώσσας ή οι πληροφορίες σύνδεσης. Αυτά τα cookies ρυθμίζονται από εμάς και ονομάζονται cookies αρχικού κατασκευαστή(First Party). Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies άλλων κατασκευαστών (Third party), τα οποία είναι cookies από έναν τομέα διαφορετικό από τον τομέα του ιστότοπου που επισκέπτεστε, προκειμένου να σας παρέχουμε επιπλέον υπηρεσίες αλλά και για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Η παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πέντε (5) είδη cookies:

  • Απολύτως απαραίτητα cookies: Επιτρέπουν στο Χρήστη να περιηγείται και να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας.
  • Λειτουργικά cookies: Αυτά τα cookies επιτρέπουν την παροχή βελτιωμένων λειτουργιών και εξατομίκευσης, όπως βίντεο, σχολιασμός σε άρθρα, διαμοιρασμός άρθρων σε άλλες πλατφόρμες, κτλ. Μπορούν να οριστούν από εμάς( First Party) ή από τρίτους παρόχους υπηρεσιών (Third Party) των οποίων τις υπηρεσίες έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ορισμένες ή όλες από αυτές τις λειτουργίες μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.
  • Cookies απόδοσης: Αυτά τα cookies μάς επιτρέπουν να μετράμε επισκέψεις και προελεύσεις κυκλοφορίας, ώστε να υπολογίζουμε να βελτιώνουμε την απόδοση της τοποθεσίας μας. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στην τοποθεσία. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε έχετε επισκεφθεί την τοποθεσία μας.
  • Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Αυτά τα cookies ρυθμίζονται από διάφορες υπηρεσίες μέσω κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε προσθέσει στην τοποθεσία, για να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενό μας με τους φίλους και τα δίκτυά σας. Μπορούν να παρακολουθούν το πρόγραμμα περιήγησής σας σε άλλες τοποθεσίες και να δημιουργούν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο και τα μηνύματα που εμφανίζονται σε άλλους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να δείτε αυτά τα εργαλεία κοινής χρήσης.
  • Στοχευμένα cookies: Αυτά τα cookies ρυθμίζονται μέσω της τοποθεσίας μας από τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε άλλες τοποθεσίες. Λειτουργούν αναγνωρίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα απολαμβάνετε τις στοχευμένες διαφημίσεις μας σε διαφορετικούς ιστότοπους.
Γενικές πληροφορίες για τη χρήση των Cookies
Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε (όνομα, διάρκεια, τύπος, κατηγορία, περιγραφή) επιλέγοντας το

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

  • Μπορείτε να αλλάξετε τις τις προσωπικές σας επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα το
  • Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείται, επιτρέποντας είτε την αποδοχή συγκεκριμένων μόνο τύπων cookies ή την άρνηση στη χρήση τους.
  • Σε περίπτωση που θέλετε να σβήσετε cookies που έχουν αποθηκευτεί στον φυλλομετρητή (browser) σας μετά από προηγούμενη συγκατάθεση σας, μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τη διαδρομή για τη διαγραφή τους από τη μνήμη του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και https://www.allaboutcookies.org

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τα πιο πάνω στο cookies@politis.com.cy