ΑΠΟΕΛ: Επιβεβαιώθηκαν οφειλές 24,232,886 ευρώ και παρέθεσε εισηγήσεις ο Δημητρίου

ΓΗΠΕΔΟ Δημοσιεύθηκε 29.4.2021
ΑΠΟΕΛ: Επιβεβαιώθηκαν οφειλές 24,232,886 ευρώ και παρέθεσε εισηγήσεις ο Δημητρίου

Εκδόθηκε η επιστολή του Γιάννη Δημητρίου ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, μέσω ανεξάρτητου ελεγκτικού γραφείου. Στην πιο κάτω μελέτη, επιβεβαιώθηκαν οι οφειλές, οι οποίες ανέρχονται στα 24,232,886 ευρώ. Παράλληλα, παραθέτει και σωρεία εισηγήσεων για καταστατικές αλλαγές.


Αναλυτικά:

Αξιότιμοι Κύριοι,

Αναφέρουμε στους όρους εντολής που μου ανατέθηκαν από κοινού τόσο από την Εταιρεία όσο και από το Σωματείο ΑΠΟΕΛ και σας πληροφορώ ότι έχει ολοκληρωθεί η όλη εργασία την οποία και παρέδωσα στους αντιπροσώπους των ΔΣ των δύο οντοτήτων.

Συγκεκριμένα  παρέδωσα:

α) Επικαιροποιημένη κατάσταση οφειλών της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο (δημόσια) ΛΤΔ με ανάλυση ανα κατηγορία και ημερομηνία 31/03/2021. Το σύνολο των οφειλών στις 31/03/2021 σύμφωνα και με τον έλεγχο του διορισμένου ελεγκτικού οίκου που επιβεβαίωσε τις οφειλές  ανέρχεται στο ποσό των 24,232,886 ευρώ.

β) Μελέτη βιωσιμότητας (cash flow projections) με ορίζοντα τα 5 έτη βάση τριών σεναρίων ως εξής:

1) Απαισιόδοξο σενάριο: Αποτυχία εξασφάλισης συμμετοχής της ομάδας σε ευρωπαικούς ομίλους.

2) Αισιόδοξο σενάριο: Συμμετοχή της ομάδας στο Europa League ή στο conference league.

3) Πιθανό σενάριο. Συμμετοχή της ομάδας σε ευρωπαικούς ομίλους Europa League ή στο conference league κάθε άλλο έτος.

γ) Εισηγήσεις για καταστατικές αλλαγές που αφορούν κυρίως θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και που θα προταθούν για ψήφισμα με την πρώτη ευκαιρία στην επόμενη Γενική. Οι Εισηγήσεις αυτές είναι όπως αναφέρονται πιο κάτω:

1) Τα σύνολο των εξόδων  του προυπολογισμού απαγορεύεται αυστηρώς να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων  που προέρχονται από την εγχώρια αγορά ( εισιτήρια αγώνων, τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγοί, έσοδα Ακαδημίας και αλλά έσοδα). Η μόνη περίπτωση που η εκάστοτε διοίκηση θα μπορεί να επιτρέψει ελλειμματικό προϋπολογισμό δηλαδή τα έξοδα να υπερβαίνουν τα έσοδα είναι να προηγηθεί η χρηματοδότηση του ελλείμματος μέσω έκδοσης και είσπραξης νέου κεφαλαίου από τους μετόχους.

2) Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές οι οποίες προέκυψαν κατά το παρελθόν λόγω κακοδιαχείρισης ή ανωτέρας βίας και είναι σε διακανονισμό τότε το σύνολο των εξόδων του προυπολογισμού μαζί με το σύνολο της ετήσιας δόσης που πρέπει να πηγαίνει για εξόφληση των οφειλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων που προέρχονται από την εγχώρια αγορά. Η εκάστοτε διοίκηση θα μπορεί να επιτρέψει ελλειμματικό προϋπολογισμό δηλαδή τα έξοδα μαζί με το σύνολο της ετήσιας δόσης για οφειλές να υπερβαίνουν τα έσοδα μόνο στην  περίπτωση που προηγηθεί η χρηματοδότηση του ελλείμματος μέσω έκδοσης και είσπραξης νέου κεφαλαίου από τους μετόχους.

3) 0 οποιοσδήποτε δανεισμός που θα υποθηκεύει μελλοντικά έσοδα της εταιρείας απαγορεύεται αυστηρώς εκτός και αν αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους βιωσιμότητας της εταιρείας για να καλύψει παλαιότερες οφειλές που προέκυψαν λόγω κακοδιαχείρησης ή ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητος ο δανεισμός  τότε το σύνολο των εξόδων του προυπολογισμού μαζί με το σύνολο της ετήσιας δόσης του δανεισμού και της δόσης που πρέπει να πηγαίνει για εξόφληση άλλων οφειλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων που προέρχονται από την εγχώρια αγορά. Η εκάστοτε διοίκηση θα μπορεί να επιτρέψει ελλειμματικό προϋπολογισμό δηλαδή τα έξοδα μαζί με το σύνολο της ετήσιας δόσης του δανεισμού και μαζί με το σύνολο της ετήσιας δόσης για οφειλές να υπερβαίνουν τα έσοδα, μόνο στην  περίπτωση που προηγηθεί η χρηματοδότηση του ελλείμματος μέσω έκδοσης και είσπραξης νέου κεφαλαίου από τους μετόχους .

4) Η προεξόφληση μελλοντικών συμβατικών εισροών ή εσόδων απαγορεύεται αυστηρώς καθώς αυτή η πρακτική μπορεί να φέρει σε δυσμένια μελλοντικούς προυπολογισμούς και διοικήσεις.

5) Αν προκύψουν  επιπλέον έσοδα από συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις τότε επιτρέπεται η χρήση των επιπλέων εσόδων ως ακολούθως.

70% των επιπλέων εσόδων για αποπληρωμή παλαιών χρεών,

20% των επιπλέων  εσόδων για ενίσχυση του ρόστερ,

10% των επιπλέων εσόδων να φυλάγεται σε ειδικό αποθεματικό για να καλύψει πιθανά μελλοντικά ελλείμματα που μπορεί να προκύψουν από ανώτερα βία αλλά και για μελλοντικές επενδύσεις στις  ακαδημίες για παραγωγή ταλέντων.

Αν δεν υπάρχουν παλαιες οφειλές τότε η χρήση των επιπλέον εσόδων που προέρχονται από ευρωπαϊκές διοργανώσεις δύναται να χρησιμοποιείται ως ακολούθως:

50% των επιπλέων εσόδων για ενίσχυση του ρόστερ.

50%  των επιπλέων εσόδων να φυλάγεται σε ειδικό αποθεματικό για να καλύψει πιθανά μελλοντικά ελλείμματα που μπορεί να προκύψουν από ανώτερα βία αλλά και για μελλοντικές επενδύσεις στις  ακαδημίες για παραγωγή ταλέντων.

6) Εσωτερικοί  ελεγκτές θα διορίζονται ή επαναδιοριζονται μια φορά τον χρόνο από την γενική συνέλευση με όρους εντολής να καταθέτουν έκθεση δέουσας επιμέλειας και εφαρμογής των καταστατικών κανονισμών 1,2,3,4 και 5 όπως περιγράφονται πιο πάνω.

7) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από 3 εκτελεστικά μέλη  και μίνιμουμ 4 μη εκτελεστικά μέλη (πρόεδρος, αντιπρόεδρος και 2 μέλη) . Τα 3 εκτελεστικά μέλη θα είναι ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου οι οποίοι και θα εργοδοτουνται από την εταιρεία και θα παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες με βάση τους όρους εργοδότησης τους. Ένα από τα 4 μη εκτελεστικά μέλη θα φέρει τον τίτλο του μη εκτελεστικού προέδρου ενώ τα υπόλοιπα μέλη θα έχουν τις αρμοδιότητες που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

8) Ο εκάστοτε πρόεδρος του σωματείου ΑΠΟΕΛ να διορίζεται αυτόματα αντιπρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ποδόσφαιρο δημόσια Λτδ.  Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ θα εκπροσωπείται στο Δ/Σ της εταιρείας με την ex officio  παρουσία του Προέδρου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους του.

9) Κατά την διάρκεια ανάληψης καθηκόντων τα μέλη του ΔΣ στην παρουσία της Γενικής συνέλευσης θα πρέπει να υπογράφουν συγκεκριμένο έντυπο/ όρκο πιστής εφαρμογής των πιο πάνω κανονισμών και να αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για πιθανή απόκλιση από τους κανόνες λόγω κακοδιαχείρισης και να αναγνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές αστικές και ποινικές ευθύνες. H ανάληψης ανέκκλητων προσωπικών εγγύησεων από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα έναντι της εταιρείας κρίνεται ως απαραίτητη.

10) Το ΔΣ θα πρέπει να καταρτιστεί στις εξής υπό-επιτροπές:

α) Επιτροπή προγραμματισμού αγωνιστικού ρόστερ αποτελούμενη από 3 μέλη:

1) μη εκτελεστικό μέλος - πρόεδρος

2) εκτελεστικό  μέλος -  Διευθυντής ποδοσφαίρου

3) εκτελεστικό μέλος - οικονομικός διευθυντή

β) Επιτροπή Ακαδημιών

1) εκτελεστικό  μέλος -  Διευθυντής ποδοσφαίρου

2) μη εκτελεστικό μέλος

3) μη εκτελεστικό μέλος

γ)Επιτροπή προϋπολογισμού

1) μη εκτελεστικό μέλος – πρόεδρος

2) μη εκτελεστικό μέλος

3) εκτελεστικό  μέλος -  Γενικός Διευθυντής

4) εκτελεστικό  μέλος -  Οικονομικός Διευθυντής

5) Ex Officio εκπρόσωπος του Σωματείου

Καθώς περίπου πάνω από το 70% των συνολικών εξόδων αφορά ποδοσφαιρικές δαπάνες πρέπει στους εσωτερικούς κανονισμούς της εταιρείας να εφαρμοστεί πρωτόκολλο μεταγραφών και  επιλογής ποδοσφαιριστών το οποίο και να εφαρμόζεται κατά γράμμα από την Επιτροπή προγραμματισμού αγωνιστικού ρόστερ όπως αυτή θα απαρτίζεται δυνάμει του καταστατικού εάν και εφόσον  ψηφιστούν οι εισηγήσεις για καταστατικές αλλαγές.

 Τα συμπεράσματα της μελέτης θα αναπτυχθούν κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης :

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ρεκόρ ήταν και πάει - Έβαλε πλώρη για τα 9500 διαρκείας ο ΑΠΟΕΛ

Ρεκόρ ήταν και πάει - Έβαλε πλώρη για τα 9500 διαρκείας ο ΑΠΟΕΛ

Ρεκόρ ήταν και πάει - Έβαλε πλώρη για τα 9500 διαρκείας ο ΑΠΟΕΛ

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΑΠΟΕΛ και αυτοί που «κόπηκαν»

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΑΠΟΕΛ και αυτοί που «κόπηκαν»

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΑΠΟΕΛ και αυτοί που «κόπηκαν»

Ξέχασε πότε έχασε τελευταία φορά η αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ!

Ξέχασε πότε έχασε τελευταία φορά η αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ!

Ξέχασε πότε έχασε τελευταία φορά η αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ!

Η Πέτροκουμπ στον δρόμο του ΑΠΟΕΛ - Το προφίλ των Μολδαβών

Η Πέτροκουμπ στον δρόμο του ΑΠΟΕΛ - Το προφίλ των Μολδαβών

Η Πέτροκουμπ στον δρόμο του ΑΠΟΕΛ - Το προφίλ των Μολδαβών