Λονδίνο

Ο γιος του Φιτιπάλντι στις ακαδημίες της Sauber

Ο γιος του Φιτιπάλντι στις ακαδημίες της Sauber

Ο γιος του Φιτιπάλντι στις ακαδημίες της Sauber