ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Να κλείσουν οι υποθέσεις πριν την προετοιμασία

Να κλείσουν οι υποθέσεις πριν την προετοιμασία

Να κλείσουν οι υποθέσεις πριν την προετοιμασία