Ποδοσφαιρικά σωματεία - εταιρείες της Α' Κατηγορίας: Σκανδαλώδης εύνοια και… ασυλία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 30.6.2024
Ποδοσφαιρικά σωματεία - εταιρείες της Α

Η μεταχείριση που τυγχάνουν διαχρονικά τα πλείστα ποδοσφαιρικά σωματεία - εταιρείες της Α' Κατηγορίας και κάποια που αγωνίζονται σήμερα στη δεύτερη κατηγορία λόγω υποβάθμισης είναι προκλητικά ευνοϊκή και κατάφωρα άνιση και άδικη έναντι των υπόλοιπων φορολογούμενων προσώπων σ’ αυτό τον τόπο, νομικών και φυσικών. Και αυτό για τους ακόλουθους λόγους:

* Τα σωματεία και οι κατά νόμον υπεύθυνοί τους απολαμβάνουν ασυλίας για ποινικά αδικήματα που προβλέπουν ποινές φυλάκισης και αφορούν την παράλειψη καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παράλειψη πληρωμής του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος. Γι' αυτά τα αδικήματα συμπολίτες μας φυλακίζονται.

* Η κυβέρνηση Αναστασιάδη και η Βουλή χάρισαν στα ποδοσφαιρικά σωματεία – εταιρείες οφειλές €19,5 εκατ. προς το κράτος με αντάλλαγμα να πράττουν το αυτονόητο: Να πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές τους! Όμως, ακόμη και έτσι, τα πλείστα σωματεία- εταιρείες δεν συμμορφώνονται. Εξού και οι οφειλές τους σήμερα ανήλθαν στα €32 εκατ.

Ειδικότερα, περί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017, δηλαδή, στην κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας των προεδρικών εκλογών, η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη αποφάσισε τη διαγραφή οφειλών ποδοσφαιρικών σωματείων και εταιρειών μέχρι τις 30/6/2007, τόσο προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και προς το Τμήμα Φορολογίας που αφορούσαν συνολικά το ποσό των €19,5 εκατ. Ποσό, το οποίο διαγράφηκε από τα αρχεία του κράτους με τη σύμφωνη γνώμη της Βουλής με την προϋπόθεση, όμως, ότι τα ποδοσφαιρικά σωματεία θα ανταποκρίνονται, εφεξής, στις φορολογικές κι άλλες τους υποχρεώσεις έναντι του κράτους. Κάτι, βεβαίως, που δεν γίνεται.

* Παρά το γεγονός ότι ποδοσφαιρικά σωματεία - εταιρείες δεν εφάρμοσαν ποτέ τα συμφωνηθέντα κατά τα τελευταία 26 χρόνια, το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) δεν ενεργοποίησαν ποτέ τα «πέναλτι» που προβλέπονταν στα διάφορα Σχέδια αποπληρωμής των οφειλών και αφορούσαν, μεταξύ άλλων: Έξοδο των σωματείων από τις πρόνοιες του Σχεδίου καθιστώντας όλες τις οφειλές τους άμεσα καταβλητέες, αποστέρηση από οποιαδήποτε κρατική χορηγία, απαγόρευση πραγματοποίησης μεταγραφών, αποκλεισμός από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αφαίρεση βαθμών, από τέσσερις μέχρι έξι βαθμούς από τον πίνακα βαθμολογίας του επόμενου πρωταθλήματος.

Τα Σχέδια αποπληρωμής και η διαχρονική κοροϊδία

1. Το ζήτημα των οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων – εταιρειών πάει 26 χρόνια πίσω, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο του Γλαύκου Κληρίδη αποφάσισε στις 30/12/1998 την παραχώρηση κατά χάρη χορηγίας προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία για κάλυψη των συσσωρευμένων οφειλών τους προς το Τμήμα Φορολογίας (ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος) και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα ανταποκρίνονται έγκαιρα στις μελλοντικές φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, τα πλείστα σωματεία αθέτησαν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν και δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους.

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Τάσσου Παπαδόπουλου με απόφασή του στις 29/8/2007 ενέκρινε το «Σχέδιο Αποπληρωμής Οφειλών Ποδοσφαιρικών Σωματείων προς το Κράτος». Το Σχέδιο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την αποπληρωμή των οφειλών των σωματείων στη βάση του συμψηφισμού με τις εκάστοτε κρατικές χορηγίες και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων μόνιμης και συνεχούς ανταπόκρισης των σωματείων στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις προς την Υπηρεσία ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/1999 - 21/12/2004 υπολογίστηκαν σε €3,8 εκατ., ενώ οι οφειλές για τα έτη 2005, 2006 και 2007 θα υπολογίζονταν αργότερα με τη συνεργασία των σωματείων.

Βασική προϋπόθεση του εν λόγω Σχεδίου για την παραχώρηση της κρατικής χορηγίας ήταν η πλήρης και άμεση ανταπόκριση των σωματείων στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, η έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων εντύπων και η καταβολή των οφειλών στο χρονικό πλαίσιο που καθορίζουν οι σχετικές νομοθεσίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, τον Ιούλιο του 2008, το Υπουργείο Οικονομικών παραχώρησε για σκοπούς ΦΠΑ χορηγία ύψους €1.044.354 η οποία κατανεμήθηκε έναντι των οφειλών 12 ποδοσφαιρικών σωματείων παρόλο ότι, τα περισσότερα από αυτά δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στις υποχρεώσεις τους. Με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας ΦΠΑ, οι οφειλές των σωματείων στις 10/4/2010 ανέρχονταν σε €7,81 εκατ. Επίσης, κατά την ίδια ημερομηνία, οφείλονταν από εταιρείες ποδοσφαιρικών σωματείων το ποσό των €560.000 και από άλλα μη ποδοσφαιρικά αθλητικά σωματεία το ποσό του €1,08 εκατ.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη, με απόφασή του στις 4/6/2014 ενέκρινε το «Σχέδιο Αποπληρωμής Οφειλών των Ποδοσφαιρικών Σωματείων προς το Κράτος» λόγω και της κατάστασης που δημιουργήθηκε μετά τις 15/3/2013, με το κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων, η οποία έφερε νέα οικονομικά δεδομένα και περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές, καθιστώντας έτσι δύσκολη την υλοποίηση των προηγούμενων Σχεδίων. Το Σχέδιο αυτό προοριζόταν μόνο για τα ποδοσφαιρικά σωματεία Α’ Κατηγορίας και προέβλεπε τα εξής: οι οφειλές που αφορούν την περίοδο από 1/7/1992 – 31/12/1998 παγοποιούνται, οι οφειλές από 1/1/1999 μέχρι 31/6/2007 θα καλυφθούν με κρατικές χορηγίες, ενώ για τις οφειλές από 1/7/2007 μέχρι 31/12/2013 θα δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης με 60 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι τα σωματεία θα καταβάλλουν τις τρέχουσες οφειλές τους στο κράτος για ΦΠΑ, για φόρο εισοδήματος και Κοινωνικές Ασφαλίσεις από 1/1/2014 και εντεύθεν.

Τα πλείστα ποδοσφαιρικά σωματεία δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους για σειρά ετών παρά την έγκριση των διαφόρων Σχεδίων αποπληρωμής των οφειλών τους από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την περίοδο 1998-2014.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, οι οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων στις 10/1/2017 όσον αφορά σε άμεση φορολογία και στις 10/12/2016 όσον αφορά σε έμμεση φορολογία ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των €34,15 εκατ., από το οποίο, ποσό ύψους €16,84 εκατ. αφορούσε άμεση φορολογία και ποσό ύψους €17,31 εκατ. έμμεση φορολογία.

Με την ψήφιση του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου του 2017 από τη Βουλή, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12/12/2017, παραχωρήθηκαν, μεταξύ άλλων, πρόσθετες πιστώσεις (κονδύλι του Υπουργείου Οικονομικών – Έκτακτες Χορηγίες) για διαγραφή των οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων/εταιρειών προς το Τμήμα Φορολογίας ύψους €18 εκατ., και προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψους €1,5 εκατ. για την περίοδο από 1/1/1999 μέχρι 30/6/2007.

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη με απόφασή του, ημερομηνίας 7/3/2018, ενέκρινε νέο Σχέδιο αποπληρωμής οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων προς το κράτος για διευθέτηση των οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων/εταιρειών προς το Τμήμα Φορολογίας που αφορούσαν την περίοδο 1/7/2007 μέχρι 31/12/2017. Το εν λόγω Σχέδιο απευθυνόταν στα ποδοσφαιρικά σωματεία/εταιρείες όλων των κατηγοριών. Το συνολικό οφειλόμενο ποσό (φόρος, επιβαρύνσεις και τόκοι) για την περίοδο 1/7/2007 μέχρι 31/12/2017 (τόκος μέχρι 10/2/2018) ανερχόταν στα €36 εκατ., από το οποίο, ποσό ύψους €22,67 εκατ. αφορούσε σε άμεση φορολογία και ποσό ύψους €13,23 εκατ. σε έμμεση φορολογία. Στο εν λόγω Σχέδιο δινόταν η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών σε 180 μηνιαίες δόσεις (15 χρόνια) μέχρι την πλήρη εξόφληση, με την προϋπόθεση ότι, τα σωματεία/εταιρείες θα προβούν σε διευθέτηση των οφειλών που προέκυψαν ή που θα προκύψουν μετά τις 31/12/2017 προς το Τμήμα Φορολογίας εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπουν οι σχετικές νομοθεσίες.

5. Με νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Νίκου Χριστοδουλίδη στις 18/5/2023 τροποποιήθηκε το Σχέδιο αποπληρωμής οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων- εταιρειών. Βάσει των όρων του νέου Σχεδίου, τα ποδοσφαιρικά σωματεία/εταιρείες υποχρεούνται να καταβάλλουν την καθορισμένη μηνιαία δόση του Σχεδίου από 31/7/2023, να καταβάλλουν τις τρέχουσες οφειλές που προκύπτουν μετά την 1/4/2023 και να υποβάλλουν όλες τις προβλεπόμενες φορολογικές δηλώσεις.

Όπως αποκάλυψε με έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία που δημοσιοποίησε την περασμένη Τρίτη, συνολικά 19 ποδοσφαιρικά σωματεία/εταιρείες – που δεν κατονομάζονται στην έκθεση - οφείλουν σήμερα στο κράτος €32,2 εκατ. σε φόρους και σε εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Το τελευταίο Σχέδιο αποπληρωμής οφειλών, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2023, προνοεί την ένταξη και των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών της περιόδου 1/4/2021-31/3/2023 χωρίς την παραχώρηση πρόσθετων ελαφρύνσεων με τη μορφή απομείωσης σε τόκους και επιβαρύνσεις, καθώς και τη μείωση της περιόδου αποπληρωμής των οφειλών από 180 μηνιαίες δόσεις που είχε καθοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11/1/2023 σε 168 μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με το εν λόγω Σχέδιο, το συνολικό ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται στις €191.915 και η πρώτη δόση θα έπρεπε να καταβληθεί στις 31/7/2023. Από τον έλεγχο που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι, από τα 19 ποδοσφαιρικά σωματεία - εταιρείες που είναι ενταγμένα στο νέο Σχέδιο, τα πέντε δεν κατέβαλαν καμία δόση. Επίσης, 14 από τα 19 σωματεία - εταιρείες έχουν, ήδη, δημιουργήσει νέες οφειλές, καταβλητέες από 1/4/2023 και μεταγενέστερα, συνολικού ύψους €828.789.

Το Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Χριστοδουλίδη έθεσε ως προϋπόθεση στα ποδοσφαιρικά σωματεία - εταιρείες για την παραχώρηση των πιο πάνω διευκολύνσεων, να μην δημιουργήσουν σε καμιά περίπτωση νέες οφειλές προς το κράτος και ότι τυχόν δημιουργία νέων οφειλών θα θέσει αυτόματα τα σωματεία - εταιρείες εκτός Σχεδίου. Κάτι, βεβαίως, που δεν έγινε. Ούτε λήφθηκαν δικαστικά μέτρα εναντίον τους, αν και το τελευταίο Σχέδιο αποπληρωμής οφειλών προβλέπει κάτι τέτοιο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ανάθεσε στον έφορο Φορολογίας την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής των όρων του Σχεδίου και προς τον σκοπό αυτό, του ζήτησε να συνεργάζεται με την ΚΟΠ και να παρέχει σχετική καθοδήγηση προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία/εταιρείες.

Δέον να σημειωθεί ότι, τον περασμένο Αύγουστο εστάλη από τον έφορο Φορολογίας επιστολή προς όλα τα σωματεία/ εταιρείες με την οποία τους ενημέρωνε ότι, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όπως καταγράφονται στο Σχέδιο για τη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών τους προς το κράτος. Υποδεικνύοντάς τους, παράλληλα, ότι «θα παρακολουθεί την αυστηρή εφαρμογή των όρων του νέου Σχεδίου». Έναν μήνα μετά, εστάλη δεύτερη αυστηρή επιστολή από τον έφορο Φορολογίας σε όσα ποδοσφαιρικά σωματεία και εταιρείες της πρώτης κατηγορίας εμφάνιζαν εκκρεμότητες, καλώντας τα σε «άμεση συμμόρφωση». Προειδοποιώντας, παράλληλα, πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα τεθούν εκτός Σχεδίου, θα ακυρωθεί η ρύθμιση και η απομείωση των τόκων και επιβαρύνσεων που έχουν παραχωρηθεί προκαταρτικά και θα εφαρμόζονται πλέον όλα τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία εισπρακτικά και δικαστικά μέτρα. Στην επιστολή του ο έφορος Φορολογίας κατέστησε σαφές πως δεν θα εκδίδει στα ποδοσφαιρικά σωματεία – εταιρείες που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς τον κράτος την απαιτούμενη βεβαίωση συμμόρφωσης, την οποία ζητά η ΚΟΠ κάθε έξι μήνες. Γεγονός που μεταφράζεται σε αποκλεισμό τους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αφαίρεση βαθμών από το κυπριακό πρωτάθλημα.

Λογοκριμένα στοιχεία στη Βουλή

Όταν στο παρελθόν, μετά από εισήγηση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη, η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να της διαβιβαστεί ονομαστικός κατάλογος με τις οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων της Α’ κατηγορίας προς το κράτος, τα στοιχεία στάλθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση και λογοκριμένα. Χωρίς ονόματα παρά μόνο οι οφειλές. Αφαιρέθηκαν τα ονόματα των ποδοσφαιρικών σωματείων και των εταιρειών για να μην εκτεθούν στην κοινή γνώμη, τη στιγμή που κάποια τουλάχιστον εξ αυτών, δαπανούν εκατομμύρια ευρώ, τα τελευταία χρόνια, σε μεταγραφές. Το Υπουργείο Οικονομικών πρόταξε το επιχείρημα ότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα φορολογούμενων νομικών προσώπων.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πρωτιά για Φωτοπούλου, ατομικό ο Αυγουστίνου

Πρωτιά για Φωτοπούλου, ατομικό ο Αυγουστίνου

Πρωτιά για Φωτοπούλου, ατομικό ο Αυγουστίνου

Τα φιλικά δεν λένε (όλη) την αλήθεια

Τα φιλικά δεν λένε (όλη) την αλήθεια

Τα φιλικά δεν λένε (όλη) την αλήθεια

Κάνει μπόλικα ψώνια ο Βόλος από την κυπριακή αγορά!

Κάνει μπόλικα ψώνια ο Βόλος από την κυπριακή αγορά!

Κάνει μπόλικα ψώνια ο Βόλος από την κυπριακή αγορά!

Είσαι αφερέγγυος; Τότε να μην μπορείς να κάνεις μεταγραφές!

Είσαι αφερέγγυος; Τότε να μην μπορείς να κάνεις μεταγραφές!

Είσαι αφερέγγυος; Τότε να μην μπορείς να κάνεις μεταγραφές!