Γενική Συνέλευση στην Ανόρθωση, θα απασχολήσουν 5 θέματα

Στην Συνέλευση αναμένεται να συζητηθούν 5 σημαντικά ζητήματα...

Η Ανόρθωση Αμμοχώστου καλεί τα μέλη της σε Εκλογική Συνέλευση του Συλλόγου στην Αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους στο Αθλητικό Κέντρο του Αντώνης Παπαδόπουλος την Τετάρτη (29/07) στις 18:00.

Αναλυτικά:

«Καλούνται τα Μέλη του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου στην Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 στις 18:00 με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

-Λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

-Παρουσίαση για έγκριση των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συλλόγου για το έτος 2019 και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συλλόγου.

-Ερωτήσεις Μελών και συζήτηση για την Λογοδοσία και τις Οικονομικές Καταστάσεις.

-Παρουσίαση, για έγκριση, του Προϋπολογισμού του Συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021

-Εκλογή νέων 15 (δεκαπέντε) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου

Σημειώσεις:

(α) Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση, ούτε να εκλέγει ή να εκλέγεται, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο για το 2020.

(β) Υποψηφιότητες για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πρέπει να γίνουν στο καθορισμένο από τον Σύλλογο έντυπο και να υποβληθούν τουλάχιστον 96 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση. Υποψήφιος για εκλογή στη θέση του Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου ο οποίος είναι μέλος για τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας.

(γ) Έντυπα υποψηφιοτήτων καθώς και Σημείωμα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού του Συλλόγου αναφορικά με τις υποψηφιότητες και την διαδικασία εκλογής θα μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία του Συλλόγου από την Τρίτη 7/7/2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα, όπως και το επεξηγηματικό σημείωμα πατώντας στο σύνδεσμο πιο κάτω».

Επεξηγηματικό Σημείωμα 

Εντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας Συνδυασμού

Εντυπο Υποβολής Ατομικής Υποψηφιότητας