Ανακοίνωση υπουργείου για δείγματα ΑΕΚ: Διαπιστώθηκαν παρατυπίες και παραβίαση πρωτοκόλλου!

Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της έρευνας που διενεργήθηκε στα δείγματα παικτών της ΑΕΚ εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, το οποίο αναφέρει πως διαπιστώθηκαν παρατυπίες από εργαστήριο, αλλά και παραβίαση υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σημειώνεται πως η ανακοίνωση είναι ασαφής ως προς το αν έχει υπάρξει παραβίαση πρωτοκόλλου από πλευράς της ΑΕΚ ή αν οι παρατυπίες αφορούν μόνο εργαστήριο.

Διαβάστε τι αναφέρει το υπουργείο:

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διερεύνησης της ad hoc επιτροπής που συστάθηκε από την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Δρ. Χριστίνας Γιαννάκη για τη διερεύνηση δειγμάτων παικτών της ΑΕΚ, τα οποία στάλθηκαν στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής ως εργαστήριο αναφοράς COVID-19 και έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας.

Μετά το πέρας της έρευνας, έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες στη διαδικασία αναφοράς των εξετάσεων από συγκεκριμένο εργαστήριο, καθώς επίσης και παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για να τύχει δέουσας και ανάλογης αντιμετώπισης βάσει των κανονισμών της.