Πανίσχυρες ομοσπονδίες αρνούνται να ελεγχθούν από τον ΚΟΑ και λειτουργούν ως κράτος εν κράτει

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 5.11.2022
Πανίσχυρες ομοσπονδίες αρνούνται να ελεγχθούν από τον ΚΟΑ και λειτουργούν ως κράτος εν κράτει
Τελεσίγραφο από τον ΚΟΑ: Αν δεν εφαρμόσετε έως τα τέλη του χρόνου τον κώδικα, ξεχάστε τη χορηγία του 2023. Τον περ. Ιανουάριο, αποφασίστηκε στο Προεδρικό η ψήφιση νόμου για υποχρεωτική εφαρμογή του κώδικα. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων πίσω από αθλητικές ομοσπονδίες που δεν ελέγχει ο ΚΟΑ 

Εδώ και τέσσερα σχεδόν χρόνια, μεγάλες και πανίσχυρες αθλητικές ομοσπονδίες αρνούνται πεισματικά να υιοθετήσουν τον Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης που ετοίμασε ο ΚΟΑ. Και αυτό, διότι, θα απωλέσουν τα βασίλειά τους, δεν θα μπορούν να στήνουν μπίζνες στις πλάτες του κράτους, θα απαγορευτεί η συγγενοκρατία, θα αποκαλυφθούν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, η κακοδιαχείριση, η σύγκρουση συμφέροντος, η διαφθορά τους. Αθλητικές ομοσπονδίες διοικούνται για χρόνια από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία ανέπτυξαν παράλληλα επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις ομοσπονδίες που διοικούν και ελέγχουν. Διοικήσεις αθλητικών ομοσπονδιών εξακολουθούν να λειτουργούν ως κράτος εν κράτει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ έδωσε προθεσμία έως τα τέλη του χρόνου στις εν λόγω ομοσπονδίες, να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του ΚΟΑ και να εφαρμόσουν όλες τις πρόνοιες του Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΚΟΑ τους προειδοποίησε ότι δεν θα λάβουν ούτε και ένα σεντ του ευρώ από την κρατική χορηγία που τους αναλογεί για το έτος 2023. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΚΟΑ μοιράζει κάθε χρόνο στις αθλητικές ομοσπονδίες χορηγίες που αγγίζουν συνολικά τα €10 εκατ.

Η Προεδρική παρέμβαση

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συγκάλεσε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο στις 4/2/2022, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να διαπιστώσει τους λόγους που μεγάλες αθλητικές ομοσπονδίες αρνούνται να υιοθετήσουν και κατ’ επέκταση να εφαρμόσουν τον Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης. Αμέσως μετά τη συνεδρία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος δήλωσε τα εξής: « (…) σε σχέση με τη σύσκεψη που αφορούσε τον Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης των αθλητικών ομοσπονδιών, συζητήθηκε η ανάγκη ταχείας εφαρμογής του. Επειδή κάποιες εκ των ομοσπονδιών που χρηματοδοτούνται από τον ΚΟΑ αρνούνται να υιοθετήσουν πρόνοιες του κώδικα, η κυβέρνηση θα επιδιώξει να καταστεί υποχρεωτική η υιοθέτηση μέσα από νομοθετική ρύθμιση. Με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ξεκινήσουν εντός των αμέσως επομένων ημερών συναντήσεις με κοινοβουλευτικά κόμματα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η σχετική διαδικασία».

Οκτώ μήνες μετά, τίποτα δεν έγινε. Καμία διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, κανένα νομοσχέδιο δεν κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση, που να υποχρεώνει τις αθλητικές ομοσπονδίες να εφαρμόσουν τον Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης που ο ΚΟΑ δημοσιοποίησε τον Μάιο του 2018 με στόχο την εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο ΚΟΑ που μοιράζει ετησίως σχεδόν €10 εκατ. ως κρατική χορηγία μπορεί να ασκήσει πίεση στις αθλητικές ομοσπονδίες που χρηματοδοτεί, με τη μη καταβολή της χορηγίας στην περίπτωση που δεν υιοθετήσουν και εφαρμόσουν τον Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης. Τι γίνεται, όμως, με τις περιπτώσεις των πανίσχυρων αθλητικών ομοσπονδιών που αγνοούν επιδεικτικά τον ΚΟΑ, επειδή λαμβάνουν ελάχιστη ή και καθόλου κρατική χορηγία; Που δεν θέλουν κανέναν έλεγχο, διότι θα επηρεαστούν τα καλά και τα διαπλεκόμενα συμφέροντά τους; +

Ο μόνος τρόπος για να αποκλειστεί η διαπλοκή και η διαφθορά από αυτές τις αθλητικές ομοσπονδίες που ο ΚΟΑ δεν μπορεί να ασκήσει πίεση είναι με την ψήφιση νομοθεσίας που να καθιστά υποχρεωτική την υιοθέτηση του Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης. Παρόλο που υπάρχουν καταγγελίες και σοβαρές ενδείξεις ότι πίσω από αυτές τις αθλητικές ομοσπονδίες κρύβεται μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων, όλοι τους, πολιτικοί, κόμματα, βουλευτές και κυβερνώντες κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και σφυρίζουν αδιάφορα.

Ο κώδικας που ενοχλεί

Ο Κώδικας Χρηστής Διακυβέρνησης που τόσο πολεμούν διάφοροι αθλητικοί παράγοντες - καρεκλοκένταυροι, δημοσιοποιήθηκε τον Μάιο του 2018 από τον ΚΟΑ και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Η ομοσπονδία δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου εκτός των περιπτώσεων που η πλήρης διαφάνεια δεν ενδείκνυται για λόγους ιδιωτικότητας ή διακριτικότητας. Η πρόσβαση στα έγγραφα αυτά είναι εύκολη και επιτρέπεται σε όλους. Η ομοσπονδία υποχρεούται να διανείμει εντός ενός μηνός από τη συνεδρίαση τα εν λόγω πρακτικά στα σωματεία - μέλη της.
  • Η ομοσπονδία ετοιμάζει και δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της ετήσια έκθεση συμπεριλαμβανομένων των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων των εσωτερικών επιτροπών. Η εν λόγω έκθεση δίνει αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης της ομοσπονδίας και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων τυχόν παροχών, με ανώνυμο ή συγκεντρωτικό τρόπο.
  • Το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας θεσπίζει Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή μέτρων/κριτηρίων δέουσας επιμέλειας προς τους υποψήφιους (πριν την αποδοχή της υποψηφιότητας), αλλά και τους υφιστάμενους κατόχους θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο για να βεβαιωθεί, μεταξύ άλλων, ότι δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων. Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας, τα αποτελέσματα αποστέλλονται στην αντίστοιχη Επιτροπή Δεοντολογίας του ΚΟΑ, η οποία ελέγχει και αποφασίζει για την ορθότητα των αποτελεσμάτων.
  • Το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας διατηρεί μητρώο συμφερόντων το οποίο διασφαλίζει ότι αναφέρονται δυνητικές ή και πραγματικές συγκρούσεις συμφερόντων. Το συγκεκριμένο μητρώο συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της ομοσπονδίας.
  • Η μέγιστη διάρκεια των συνεχόμενων θητειών και ανεξαρτήτως ιδιότητας στο διοικητικό συμβούλιο ομοσπονδίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 έτη.
  • Η γενική συνέλευση διορίζει εξωτερικό, ανεξάρτητο ελεγκτή κατόπιν πρότασης του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας, με βασικό καθήκον τη διενέργεια ελέγχων επί των οικονομικών καταστάσεων.
  • Η ομοσπονδία εφαρμόζει πειθαρχικούς κανόνες για την καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων.

Αποκοπή της κρατικής χορηγίας

Δέον να σημειωθεί ότι το άρθρο 12 του Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης προβλέπει τα εξής: «Παράβαση και ή μη συμμόρφωση με τον κώδικα, δίνει το δικαίωμα στο διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ να προβαίνει σε ολική ή μερική αποκοπή της κρατικής χορηγίας, με βάση την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ πρόνοιας και παράβασης ή μη συμμόρφωσης».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ